Dr. Dt. Duygu İNCİ
Pedodonti Uzmanı

 

Çocuklarda Süt Dişi

Süt dişlerinin yerlerini almaya başladığı 1. Yaş itibariyle, 6 ayda bir kontrol için diş bakımı ziyaretine başlamalıdır. Çocuğun kullandığı fırça ve macunun, fırçalama tekniğinin diş hekimine danışılması önem taşımaktadır.

Süt dişleri 6 ile 12 yaş arasında yerlerini kalıcı dişlere bırakmalarına rağmen, çocuğun sağlıklı beslenmesi, düzgün fonasyonu, psikolojik gelişimine katkısı, gelecek kalıcı dişlerine rehberlik etmesi ile önem taşımaktadırlar. Çürümeleri durumunda mutlaka tedavi edilmelidir. Tedavi edilmeyen süt dişlerinde enfeksiyon gelişerek rehberi olduğu kalıcı dişlerinin gelişiminde zayıf alan alanların oluşmasına neden olabilir.

Erken süt dişi kayıpları, beslenme ve çene gelişimi yanında diş dizilimi üzerine olumsuz etki göstererek ortodontik problemlerin oluşmasına yol açabilir. Bu durum YER TUTUCU APAREYLERLE başka deyişle ÖNLEYİCİ ORTODONTİ ile önlenebilmektedir.

 

Çocuklarda Diş Travması

Düşme ve çarpma gibi nedenlerle oluşan diş travmalarında herhangi bir kırık fark edilmese de, mutlaka diş hekimi tarafından tetkiki yapılmalıdır.

Dişin yerinden çıkması ile sonuçlanan travmalarda, diş ile birlikte (ki pastörize süt içerisinde korunarak) kurumasına izin vermeden en kısa zamanda diş hekimine başvurulmalıdır.

 

Pedodontinin Misyonu

Çocuklarda tedavi yaklaşımları, yetişkin tedavileri ile benzer olmakla birlikte özellikle tedavi planlaması ve yaklaşımı açısından farklılık göstermektedir. Çocuklara uygulanan diş tedavilerinde temel amaç, çocuğa rahat ve konforlu bir ortam sunmak, ağrı hissini en aza indirerek olumlu olarak hatırlayacağı dental deneyimi yaşatmaktır.

 

 

Dental Lazerle Çocuklarda Tedavi

Çocuklarda tedavi konforunu arttıran en başarılı ve modern yöntemlerden biri lazer destekli diş tedavisidir. Bu yöntemle klasik yöntemlerde oluşan baskı ve ağrı hissi ortadan kaldırılarak, tedavi başarısını arttıran ve dokuda iyileşmenin maksimize edildiği tedavi sonuçları elde edilebilmektedir. Anestezi ihtiyacı çoğu durumda tamamen ortadan kalkmakta restorasyonların sert doku uyum ve kalıcılığı ya da tutuculuğu önemli oranda artmaktadır. Bu sayede çocuk hastalarda lazer destekli diş tedavileri, hekim ve hasta memnuniyetini arttırmıştır.

 

Pedodontinin Misyonu

Çocuklarda tedavi yaklaşımları, yetişkin tedavileri ile benzer olmakla birlikte özellikle tedavi planlaması ve yaklaşımı açısından farklılık göstermektedir. Çocuklara uygulanan diş tedavilerinde temel amaç, çocuğa rahat ve konforlu bir ortam sunmak, ağrı hissini en aza indirerek olumlu olarak hatırlayacağı dental deneyimi yaşatmaktır.

 

 

Pedodonti Nedir ?

Pedodonti, çocuğun doğumundan buluğ çağına kadar ki süreçte ağız-diş sağlığının oluşturulmasındaki tüm dental ihtiyaçlarının yönetimini üstlenen bilim dalıdır. Yönetimi üstlenmesi, sorun olduğu durumlarda yapılan tedavi edici diş hekimliği uygulamaları yanında, koruyucu ve önleyici pek çok tedavi şeklini de kapsamaktadır. Bu nedenle pedodontist, öncelikle doğru yaklaşımları kullanarak, aileyi ve çocuğu bunlardan haberdar ederken belli plan dahilinde mevcut sorunları giderip, koruyucu uygulamaları yapan kişidir. Aileyi, çocuğun yaşadığı ve yaşayacağı dental dışında bırakamaz ve her aşamada dahil ederek en azından 10 yaşına kadar, ekip çalışması fikriyle çocuğun desteklendiği güvenini sağlayarak teşvik eder.

Pedodontistle İlk Görüşme

İlk görüşmenin en önemli aşaması, çocuğun karakter özelliklerinin değerlendirilip mevcut şartların bu güne gelişinin ve gelecekteki durumunun etraflıca çözümlenmesidir. Bu çözümlemede alınacak tedbirlerden, çocuğun, hekimin ve ailenin üstüne düşenler aydınlatılarak görev paylaşımı yapılsa da, işin bir ekip olduğunun anlaşılması gerekmektedir. Bu amaçla;

Aile ve hastanın katılımı ile birebir eğitim verilerek, doğru fırçalama tekniğinin, diş çürükleri ve diş eti hastalıklarına yönelik motivasyonla anlatımı önem taşır.

İlk Diş Hekimi Muayenesi Öncesi

“KOKMA, HİÇ ACIMAYACAK” gibi cümleler kurulmamasına dikkat edilmelidir. Bu tür cümleler, çocuğun bilinçaltına acı ve korkunun yerleşmesine, bu durumun olabileceğine dair ihtimalle şartlanmasına neden olabilir.

Geçmişteki diş doktoru deneyimlerinden olumlu cümlelerle bahsedilmelidir. Eğer çocuk diş doktoruna gitmeyi reddederse dişlerinin çürüyüp, iğne ile çekilmek zorunda kalabileceğine dair korkutucu cümleler kurulmamalıdır. Çünkü bu işlemler gerekli hale gelerek onun tepkisi nedeniyle güçleşebilir.

Diş hekiminin sadece dişlere bakacağına dair sözler verilmemelidir. Çocuğun, hekimi dinleyerek kendi izlenimleri ve hissettikleri ile bu durumun üstesinden gelmesine izin verilmelidir.

En zor tedavide bile, ilk ziyarette çocuk – hekim arasında oluşan güven duygusuyla bu deneyim kolayca aşılabilir.

En başarılı, acısız ve ucuz tedavi koruyucu tedavidir !

Erken Teşhis ve Koruyucu Tedavi

Dişleri korumak amacıyla belli zaman aralıklarıyla diş hekimi kontrolleri, oral hijyen eğitimi, YÜZEYEL FLOR UYGULAMALARI ve çürüğe meyilli diş kısımlarının (düz yüzeyler yada fissürlerde) koruyucu uygulamalar (Fissür örtücü veya Vernikler) ile örtülenmesi gerekmektedir. Karışık dişlenmenin başladığı dönemde radyografi ile diş gelişiminin kontrol edilmesi erken teşhis ve tedavi için faydalı olacaktır. Bu yaşlarda diş diziliminin ortodontik açıdan değerlendirilmesi ile, gelişim gösteren ortodontik sorunlar, önleyici müdehaleler ile tamamen giderilebilmektedir.

 

E-mail: dr.duyguinci@drduyguinci.com